ACIS

Adaptacions Curriculars
Indiduals Significatives

Inici del document

La ACIS proposada aprofita el treball d'anàlisi curricular que fa el Document Pont del currículum LOMQE d'educació primària a la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera facilitem les parts del DIAC (Document Individual d'Adaptació Curricular) per tal que el docent puga adaptar-lo a l'alumnes per donar resposta a les seues necessitat educatives.

Aquest document es pot construir tinguen en tres parts: inici, continguts i final. Així es pot descarregar la part d'inici on posariem les dades relevants respecte a la identificació de l'alumne i el seu desenvolupament. Per altra banda es pot descarregar la part de continguts de l'assignatura concreta per la qual es necessita desenvolupar la ACIS i finalment, la part final on es fa el seguiment i es signa el document.

Es pot descarregar el document de la part inicial del Document Individual d'Adaptació Curricular (DIAC) dels dels següents botons:


Format portable Format editable
Versió dels documents Versió dels documents


ACIS d'Infantil

Informació

Recull d'objectius adaptat LOE d'infantil adaptat al format del Document Pont.

Format Portable

Format Editable

ACIS de Mates

Informació

Aquest document no pretén ésser un document definitiu sinó que preten ajudar a construir una ACIS per a un alumne en un context determinat. En qualsevol cas caldrà adaptar-la al seu nivell i context.

Format Portable

Format Editable

ACIS de Valencià

Informació

Aquest document no pretén ésser un document definitiu sinó que preten ajudar a construir una ACIS per a un alumne en un context determinat. En qualsevol cas caldrà adaptar-la al seu nivell i context.

Format Portable

Format Editable

ACIS de Castellà

Informació

Aquest document no pretén ésser un document definitiu sinó que preten ajudar a construir una ACIS per a un alumne en un context determinat. En qualsevol cas caldrà adaptar-la al seu nivell i context.

Format Portable

Format Editable

ACIS de Socials

Informació

Aquest document no pretén ésser un document definitiu sinó que preten ajudar a construir una ACIS per a un alumne en un context determinat. En qualsevol cas caldrà adaptar-la al seu nivell i context.

Format Portable

Format Editable

ACIS de Naturals

Informació

Aquest document no pretén ésser un document definitiu sinó que preten ajudar a construir una ACIS per a un alumne en un context determinat. En qualsevol cas caldrà adaptar-la al seu nivell i context.

Format Portable

Format Editable

Text de final ...

Final del document

Per tal de concloure el document s'afegeix la part final.

Es pot descarregar el document de la part final del Document Individual d'Adaptació Curricular (DIAC) dels dels següents botons:


Format portable Format editable
Versió dels documents Versió dels documents