ValenParaules

Entorn per a millorar la lectura
mitjançant la pràctica

Per Alfons Rovira / @inclusa

Introducció

Llig aquestes paraules tots els dies
Intenta pronunciar-les correctament
Incrementa una pàgina de lectura cada día
Anota cada paraula que no pronuncies correctamente


Fes dictats

Codi

  • Color roig per destacar lletres
  • Color blau per destacar síl·labes
  • Color verd per destacar dígrafs

Pàgina 1

digues
encobrir
arribar
passar
mareig

Pàgina 2

jar
bonic
Empar
divis
exacta

Pàgina 3

sal·lit
també
descendent
setembre
necessitem

Pàgina 4

poble
abocar
esquelet
vertebrat
classifiquem

Pàgina 5

elaborat
oberta
verbal
vocabulari
ortografia

Pàgina 6

verb
express
objectiu
text
dissabte

Pàgina 7

diumenge
amb
majúscula
classe
assegut

Pàgina 8

porta
pissarra
xiquets
rellotge
osset

Pàgina 9

recorregut
província
desemboca
exemple
sil·laba

Pàgina 10

setembre
província
classe
alfaticament
bicicleta

Descansa 1 minut!


Pàgina 11

octubre
solucions
libre
baló
dibuixa

Pàgina 12

inrevés
fixa't
oracions
columna
cançò

Pàgina 13

inici
he
servix
vaig
ger

Pàgina 14

esquena
brut
sobre
travessar
havia

Pàgina 15

botigues
sembla
invissible
seents
buit

Pàgina 16

és
roig
salzes
substituir
albereda

Pàgina 17

vocabulari
ortografia
saber
repàs
encobrix

Pàgina 18

arribar
passar
mareig
jar
bonic

Pàgina 19

Empar
passar
roig
jar
substituir

Pàgina 20

salzes
passeig
albereda
jar
ahir

Descansa 1 minut!


Pàgina 21

bonic
vore
variats
també
hivernacle

Pàgina 22

pe
ra
llenguatge
missatge
necessita

Pàgina 23

sinima
vocal
formació
expansió
Còrdova

Pàgina 24

Ara
Enric
allà
ra
xima

Pàgina 25

possible
alçar
gimnàstica
rítmica
àlber

Pàgina 26

salze
faig
esbarzer
camamil·la
esgol

Pàgina 27

nere
egipci
gíngol
adjectiu
substantiu

Pàgina 28

brica
quina
cinquanta
venda
enen

Pàgina 29

emocionant
quina
grossíssima
aspríssim
humanisme

Pàgina 30

clàssica
geoglífica
conspiració
cienfics
època

Pàgina 31

hisnica
països
competència
gratica
capisos

Pàgina 32

satèl·lit
lluminós
classifica
gratica
última

Pàgina 33

quinze
co
onze
passa
expressiu

Pàgina 34

posició
subratlla
adjectiu
bil
pe

Pàgina 35

perquè
distància
nies
són

Pàgina 36

supercie
meridià
mits
avantatges
inconvenients

Pàgina 37

globus
terrai
representació
diàries
avançar

Pàgina 38

rellotge
viatges
Islàndia
repasse
plànol

Pàgina 39

paíse
continuació
informació
dee
qüestiónol

Pàgina 40

últim
xic
llengües
poliaca
èpica