Per aprendre qualsevol cosa:

20 horas 45 minutos, 1 mes

Passos:

  1. Deconstruc the skill

Descomposar l’habilidad.

  1. Learn enough to self-correct

Aprendre suficient per a poder autocorregir-se, aprendre suficient per a poder practiciar i autocorregir-se a mima que es practica.

  1. Remove practice barriers

Elimina les barreres que ens impedeixen practicar, elimia les distraccions.

  1. Practice at least 20 hours

Practica, al menys 20 hores.

Al compromenter-nos a practicar el que volem fer al llarg d’un minim de 20 hores podem superar aquesta barrera de frustacio i practicar fins que apareguen els fruits.

Cuando empezamos a aprender algo nos sentimos muy estùpidos, el obstáculo más grande es emocional.

Quan comencem a aprendre alguna cosa ens sentim estupids, l’obstacle més gran és emocional.