Comença amb un un PER QUÉ.

En general la gent no té ni idea de per què fan les coses, per què elegixen.

Hi ha dues maneres d’influir en la gent:

  1. Inspirant
  2. Manipulant

Les tècniques manipulatives funcionen però a curt termini.

El verdader lideratge consisteix en atraure a la gent durant anys.

La lleialtat és per a sempre, però no és fàcil d’aconseguir.

La manipulació no és sostenible, la lleialtat sí.

Els líders es comporten d’una manera determinada a l’hora de comunicar, creen seguidors d’una manera natural, mitjançant el cercle dorat.

  1. Què: cercle exterior
  2. Com: cercle mitjà
  3. Per què: cercle interior

Els líders són capaços d’inspirar a l’acció i de no manipular.

  1. Què: Resultats, el que fas.
  2. Com: Metodologia, com ho fas.
  3. Per què: Raó per la qual fas el que fas.

La majoria de companyies es comuniquen des de fora cap a dins 1, 2, 3.

Les companyies líders, que inspiren comencen en el per què, canvien l’ordre de presentació de la informació 3, 2, 1.

La clau és comunicar de forma diferent.

El per què és el que ens motiva emocionalment.