Definiria productivitat en tres paraules:

  1. Hàbit

  2. Decisió

  3. Conciència

Fonamentaria cada paraula en cadascú d’aquests llibres:

  1. Hàbit: Charles Duhigg. 2012. El poder de los hábitos. Editorial: Urano.ISBN: 9788479538163.

  2. Decisió: Angela Lee Duckworth. 2016. Grit. The power of passion and perseverance.

  3. Conciència: Mihaly Csikszentmihalyi. 1997. Flow (Fluir). Una psicologia de la felicidad. Kairós.