Utilitze 3 dimensions per a observar-me, meditar o contemplar:

  1. Observe els meus sentiments, Sistema Nerviós Autònom (SNA), instints.

  2. Observe la ment, que no és més que l’ego que s’ancora en el passat per sobreviure, que es projecta al futur, però que fuig de l’ara.

  3. Al observar los dos puntos anteriores se entra en un estado de consciencia llamado iluminación. sereno, atento, en paz, centrado en el ahora
  4. A l’observar els dos punts anteriors s’entra en un estat de consciència anomenat il·luminació. És un estat seré, atent, en pau, centrat en l’ara.

Per a què?

  • M’ajuda a centrar l’atenció, a centrar-me an alguna cosa.
  • Així passe a un estat d’atenció sostinguda anomenat concentració.
  • Per a passar a un estat de cerca d’objectius anomenat enfoc.
  • Per a, finalment fluir gaudint del que faig perquè és el que vull fer i sé que ho puc fer.