Tots, per naturalesa tendim a preocupar-nos per les situacions que vivim cada dia. La nostra ment sempre està buscant el pijor escenari possible.

La millor manera de preparar-nos per el futur és enfocar-nos exclussivament en les tasques de cada dia.

Això no significa que no hages de traçar metes per al teu futur. Però deus establir accions cada dia en pro dels teus objectius, sense distraure’t en pensamente de coses futures o passades.

El compromís en les tasques de l’ara el ens orientarà en conseguir els resultats en el futur. Però, la majoria de nosaltres vivim recreant-nos en coses que mai ocorreran o probablement ja varen ocòrrer, però el seu record sols ens duu ansietat o arrepentiment.

Quan tingues preocupacons pregúntat: Què és el pijor que et podria succeïr? Si fracasses has de dir-te: liçò apresa. El més important serà posar el haver-ho posat tot i establir les metes clares. El compromís serà portar a terme cada dia cada una de les teues propostes.

La persona preocupada deuperdre’s en l’acció. La idea és que quan estiguem preocupats ens distraguem amb altra cosa, està comprobat que no pots pensar en dos coses al mateix temps. Fes que aporten alguna cosa significativa a la teua vida, desenvolupament personal o professional.

La llei dels promedis. De les preocupacons infundades s’aprofiten les asseguradores. De 36 milions de vols sols 29 acabaran en accident. La probabilitat és quasi zero. Per a que es produïsca un accident aèri s’han de competre al menys 7 errades de manera consegutiva.

La llei dels promedis ens parla de que hi ha events que tenen una probabilitat quasi nul·la, malgrat, el percentatge d’ocurrència és més alt del que realment és i ens porta a preocupar-nos més del que hauriem de fer-ho.

Potser un millor treball supose moltes responsabilitats, que tinga també guanyar molts diners, però potser que ens porte a perdre la salut. No mereix la pena canviar diners per salut, en ocasiones meirex més la pena un treball menys remunerat però amb més qualitat de vida.

Hi ha altres formes de generar riquesa: ingresos passius o treballar intel·ligentment i gestionar els nostre recursos personals.

– Dale Carnegie. Cómo suprimir las preocupaciones y disfritar de la vida.