Ansietat: Estat d’activació, que es produeix de forma autònoma, al enfrontar-nos a un event potencialment amenaçant.

Estrés: Ansietat constant en contextos laborals.

El nostre cervell no distingeix entre situació de perill real i pensament irracional.

 1. Sistema Nerviós Autònom (SNA): Irracional, emocional, instints.
 2. Sistema Nerviós Central: Racional, pensament, idees.

El SNA és més primitiu, funciona per baix (formula pensaments irracionals, catastrofisme).

El SNC part racional, control mental sobre el cos.

 • Idea 0: Controlar el SNA (instints) mitjançant el SNC (pensament).
 • Idea 1: Desconnectar el SNC en situacions que no són de perill, les quals produïxen ansietat.

L’ansietat condueix al bloqueig, per evitar-ho deguem utilitzar estratèties indirectes, com aquestes:

Conductuals

Autocontrol emocional fisiológic: Davant del bloqueig en un examen cal apretar les mans per distraure el SNA.

Cognitives

 1. Confrontació d’idees irracionals en amb la realitat.
 2. Relaxació.
 3. Respiració diafragmàtica: respirar amb la mà en el diafragma.
 4. Parada de pensament: parar el pensament que ens fa sufrir, distraure’ns amb altres coses.
 5. Autoinstruccions: ordres per posar el pensament al nostre favor.

Recursos

 1. Sentit comú, pensament lògic
 2. Alegría, sentit de l’humor
 3. Empatía
 4. Esperança
 5. Il·lusió
 6. Afectivitat
 7. Felicitat

– María Jesús Álava. 2003. La inutilidad del sufrimiento. La esfera de los libros. Madrid.