ACCIÓ
Conjunt d’actes encaminats a conseguir un fi.

ACTE
Capacitat de portar a terme alguna cosa.

ESTRATÈGIA
Tècnica o conjunt d’activitats per aconseguir un fin. Planificació global. Respon a la pregunta ¿COM ho vas a aconseguir?

HÀBIT
Destresa conscient que s’adquireix per exercici repetitiu.

OBJECTIU
Resultat esperat de l’execució correcta de diversos projectes. Respon a la pregunta ¿QUè vols aconseguir?

PERSEVERAR
Voluntat. Persistir amb constància i obstinació. Hàbit. Constancia en l’execució dels propòsits. Té a veure amb la resistència en el temps.

PERSISTIR
Acció. Insistència, certesa, duració. Té a veure amb l’energia per no canviar.

PROJECTE
Conjunt d’accions.

RITUAL
Seqûència d’accions, paraules, gestos, realitzats principalment pel seu caràcter simbòlic.

RUTINA
Costum de fer les coses sense pensar. No hi ha consciència, es tracta de seguir passos.

TÀCTICA
Accions concretes i puntuals per aconseguir el dia a dia.

Exemples

Objetiu: Augmentar el coneixement sobre alguna cosa.

Estrategia: Llegir blogs i llibres sobre ese tema.

Tàctica #01: Escriure dos artícules sematmanls sobre productivitat.