La perspectiva ens dóna una visió de conjunt, ens permet adoptar una actitud proactiva.

Nivell Perspectiva Hàbit
1. Accions Horizontal Revisió diària
2. Proyectos Suma d’acciones Revisió setmanal
3. Àrees de responsabilitat Equilibri Transversal
4. Metes i Objectius Transformació Trimestral
5. Visió Global Anual
6. Propósit i valors Significat Final

Nivells

  1. Accions: Següents tasques a fer.
  2. Projectes: Conjunt d’accions per obtenir un fi.
  3. Àrees de responsabilitat: Dimensions que hem d’atendre per estar equilibrats. Treball, família, oci, amics, esport, salut, finances, etc.
  4. Metes i objectius: Aclareix els nostres desitjos.
  5. Visió: Defineix la nostra projecció a 5-10 anys vista.
  6. Propòsits i valors: Aporta sentit a la nostra persona.

Font: redesproductivas.com