Mentalitat Fixa - MF: Es caracteritza per «creure que tenim una quota d’habilitat i talent», per tant, la persona ha de demostrar que el té. Sol importa el resultat. D no obtenir el resultat esperat la persona es frustra.

Mentalitat de Creixement - MC: Es caracteritza per prendre consciència de quins tantlents es poden desenvolupar. Amb el temps es ponden desenvolupar grans habilitats. Es valora l’error i la capacitat d’aprendre d’ell. Es centra en el creixement mental.

1. Objectius

  • MF: Mir la intel·ligència a tota costa.
  • MC: Es centra en el creixement mental.

2. Esforç

  • MF: Ha de venir de forma natural.
  • MC: Treballar dur, l’esforç és la clau.

3. Retrocesos

  • MF: Amaga errades i deficiències. No proporciona manera de gestionar la dificultat.
  • MC: Capitalitza les errades i controla deficiències. Es centra en el rendiment, no en les capacitats personals.

Idees clau

  • L’error és la clau en el aprenentatge, en el creixement.
  • La gestió del fracàs determina l’èxit.
  • La dotació genètica de la intel·ligència està be, però té molta més importància el desenvolupament personal.

Per aquesta raó hem de perdre la por a fer el ridícul, doncs aquesta por ens impedeix cometre errades i aprendre d’elles.

— Carol S. Dweck. 2006. Mindset. Universidad de Standford