1. L’entorn i les circumstàncies són importants per al desenvolupametn d’habilitats (Malcolm Gladwell. 2009. Fuera de serie: Por qué unas personas tienen éxito y otras no. Taurus).
  2. És necessari dedicar 10.000 hores de pràctica en una disciplina per a ser realment bo.
  3. La relació entre temps d’adquisició d’habilitats pràctiques i temps de pràctica no és linial. Per a avançar hem de posar una cuantitat imporant d’hores d’esforç.
  4. Pràctica deliberada: desenvolupament de tasques i activitats que estan més enllà de les teues capacitats actuals.

Conclusió: les persones no naixen amb talent. L’habilitat es pot adquirir a través de diversos anys de pràctica.

– Daniel Coyle. Las claves del talento.