The Toyota Way

 • Filosofia a llarg termini. [Prorpòsit]
 • El procés correcte donarà lloc a resultats correctes. [Procés]
 • Afegeix valor a la teua organització mitjançant el desenvolupament de les persones. [Persones]
 • Aprenentatge, resolució de problemes i millora contínua. [Millora contínua]

Secció 1: Filosofia a llarg termini - Propòsit

Principi 1: Basa les teues decisions en una filosofia a llarg termini, inclús a cosata de resultats financers a curt termini

 • Constància en el propòsit per a la millora de productes i serveis és l’actitud principal per a aconseguir ser competitius.
 • Es necessiten metes clares, comunes i ser conseqüents en el treball per a dirigir els nostres esforços per aconseguir-les, encara que siga a costa dels beneficis a curt temini, els resultats posteriors compensaran amb creixes l’esforç.

Secció 2: El procés correcte donarà lloc als resultats correctos.

Principi 2: Principi de fluxe. Crea processos de fluxe continu per fer que els problemes es facen evidents

MUDA: inútil

Identifica i elimina despilfarros en els processos:

 • Sobreproducció: sobrepassar la demanda del client, ja siga enforma de volum de producció o de ritme de fabricació.
 • Defectes: avaries, reprocessos.
 • Transports: transport de productes, càrregues i descàrregues.
 • Esperes: de material, de documentació, de personal.
 • Operacions innecessàries: per inútils, instruccions inapropiades, excedir el requerit o simplement per cobrir els temps d’espera.
 • Moviments innecessaris: cerques, distàncies, falta d’ergonomia.
 • Existències: l’stock, en qualsevol de les seues formes és desperdici.
 • Creativitat desaprofitada: potencial de les persones que no s’arriba a aprofitar com coneixements, idees, experiència.

Principi 3: Principi de tracció

PULL: Tracció

Aplica el PULL (retroalimentació) per evitar la sobreproducció.

Es produeix sol la demanda del client. En cada operació és representat com el procés següent. Si el procés següent no demanda els nostres productes no estem autoritzats a produir.

Principi 4: Principi de cadència

JIT: Just In Time.
HEINJUNKA: Nivellar la càrrega de treball.

Treballa com la tortuga, no com la llebre.

No basta amb l’eliminació de MUDA (despilfarros), de res serveix si no atenem les categories de despilfarraments:

MURA: Falta d’uniformitat
MURI: Sobrecàrrega

En la fàbula d’Esopo venç la constància i la perseverància a l’esforç intens però inconstant.

En el Lean Manufacturing es treballa com camina la tortuga: *xicotets lots són processats en una seqüència que permet mantenir un ritme constant. Esta seqüenciació permet una nivelació de la càrrega de treball que en el Toyota Production System (TPS) rep el nom de HEIJUNKA. Amb això s’aconsegueix la uniformitat que elimina el MURA i elimina les inconveniciències sobre el MURI.

Principi 5: Forja un cultura de parar de resoldre problemes, per a aconseguir resultats de qualitat a la primera

La qualitat és un dels aspectes crítics per a la satisfacció del client. Deu de proveure de processsos de sistemes que detecten errors, de forma que les instal·lacions es paren si és precís per a resoldre el problema abans de permetre que se aquest es propague JIDOKA.

JIDOKA: Principi de zero defectes

Princio 6: El treball estandaritzat és la base per a la millora contínua i la implicació personal

Per assegurar el fluxe i la tracció és precís contar amb mètodes clars que siguen respectats.

Els estandards són el medi d’assegurar les millores.

Es deu donar l’oportunitat al pesonal de participar amb el seu coneixement i experiència en la creació de nous estandards que sustenten les seues propostes de millora.

L’ESTANDARD és la falca que assegura que una vegada millorat el procés no hi haja tornada arrere.

Principi 7: Utilitza controladors visuals de mode que els problemes siguen evidents

Els controladors visuals són sistemes simples que permeten al personal conèixer d’una vista si les condicions en les que treballa correponen a l’estandard o no.

Ferramentes útils: Andon, Kmishibai, OPL (One Point Lesson), Informe A3, etcEls controladors visuals són sistemes simples que permeten al personal conèixer d’una vista si les condicions en les que treballa correponen a l’estandard o no.

Ferramentes útils: Andon, Kmishibai, OPL (One Point Lesson), Informe A3, etc.

Principi 8: Utilitza tecnologia fiable i constrastada que dóne servei a persones i processos

Toyota aboga per procediments simples i segurs.

Secció 3: Afegeix valor a la teua organització mitjançant el desenvolupament de les persones

Principi 9: Desenvolupa líders que comprenguen a fons el treball, visquen la filosofia i l’ensenyen als demés

És millor desenvolupar a persones de l’organització que portar-los de fora, ja que l’experiència i el coneixement profund del treball que desenvolupen són molt valuosos dins de la mateixa.

Aquests líders deuen tenir un comportament exemplar que inspire a la resta.

Principi 10: Desenvolupa a persones excepcionals i equips que segueixen la filosofia de l’empresa

La filosofia d’empresa ha de ser una cultura forta i estable. Ha de ser coneuda i compartida per tots.

Principi 11: Respecta els teus socis i proveidors, rétals a millorar i ajúda’ls

La companyia s’assegura de proveidors excepcioinals que acaben vivint el mateix idioma.

Secció 4: Millora contínua

Principi 12: Ve i observa per tu mateix per entendre profundament la situació

Ves allà on està el problema per enténdre’l, localitzar la causa de l’arrel i resoldre-ho. Això és més efectiu que confiar en bases de dades u opinions d’altres.

TPS (Toyota Production System) aboga pels processos transparents i proposa formes per facilitar la interpretació de cada situació.

GENCHI GENBUTSU: Lloc on ocòrren les coses. GO AND SEE: Acudeix i observa.

Principi 13: Pren decisions espai i per concens, considerant amb cura totes les posibles opcions; després, implementa la decisió amb rapidesa

Per ternir èxit i estalviar esforços en accions, és precís saber bé primer què és el que es va a fer. Una vegada presa la decisió, es deu actuar amb diligència, doncs no haurà més que discutir.

Si es deuen replantejar les decisions serà un altre acte de «nemawashi» en el que totes les persones afectades deuran intervindre per a aportar les seues idees, de manera que totes les alternatives possibles es consideren.

Principi 14: Converteix-te en una organització d’aprenentatge mitjançant la reflexió (hansel) i la millora contínua (kaizen)

Cal manternir una actitud de millora contínua mitjançant una reflexió sistemàtica o mirada crítica sobre els processos.

JIT (Fluxe, Tracció i Cadència) i JIDOKA (Zero Defectes) són els pilars de Toyota Production System (TPS).

– The Toyota Way

#Fonts

Audios