Metes

Idea 1: Efecte dòmino

Cada fitxa pot derribar una altra fitxa 50% més gran. Una xicoteta acció té el potencial de desencadenar grans efectes. Xicotetes accions portardes a terme de manera conscient poden generar bons resultats. L’èxit es construeix seqüencialment, no realitzant tot a la vegada.

Idea 2: Dedicar-te a una sola cosa

Idea 3: Mites que impedeixen obtenir bons resultats

 1. Creure que totes les tasques importen igual. Cal enforcar-se en eixa activitat que al fer-la tot el demés seria més fàcil.
 2. Multicasca. El 28% del nostre temps es perd quan fem diverses coses simulàniament. Establri franges de temps on la concentració siga dirigida a una única tasca.
 3. Disciplina com factor fonamental per a alcançar objectius. Hàbit positiu. A partir de 66 dies continus l’hàbit no significa capesforç.
 4. La força de voluntat sempre està disponible. La força de voluntat es debilita amb la realització d’activitats (Kelly McGoligal. Autocontrol). Buscar les hors amb els teus nivells d’energia més alts per a realitzar les activitats més importants.
 5. Podem tenir una vida més equilibrada. En ocasions ens enfoquem en una de les dimensions perosnals (treball, familia, cos), la clau estaria en no descuidar les nostres altres dimensions, encara que siga dedicant poc temps a elles.
 6. Tenir un èxit molt gran potser roïn. Augmentaran responsabilitats i tindrem menys temps, però podrem delegar i enfocar-nos en activitats que aporten més valor. No tingues por d’aportar alguna cosa gran en la teua vida, tin por a la mediocritat.

Idea 4: Lladres de temps

 • Crea una meta de gran magnitud.
 • Estableix un objectiu alcanzable en els pròxims 5 anys.
 • Desblosa en mesos, setmana, i, ara mateixa.
 • Efecte dòmino: una acció portada a terme de forma conscient pot donar efectes no imaginats.
 • El més important és iniciar les accions necessàries per a cambiar.
 • Satisfacció hedónica: una vegada saciat el desitg, altra necessitat ocupa el seu lloc i tornarem al nivell d’insatisfacció inicial.
 • El nivell de satisfacció augmenta sol quan li dones sentit i propòsic a cada acció.

Aspectes dels lladres de temps:

 1. Inhabilitat per a dir NO.
 2. Por al caos. Van a quedar coses sense fer. Gastar energia en activitats menors fa que no arribem metes majors.
 3. Salud deteriorada. Cuidar el cos per augmetar nivells de productivitat.
 4. Entorn que recolze les teues metes. Buscar lloc adequat. Associar-se amb gent positiva, evitar la gent tòxica.

– Gary Keller. Lo único