Semblaria que les claus del talent són aquestes:

  1. Treball dur. El simple fet d’acumular moltes hores de treball no ens va a convertir en excepcionals.

  2. Les persones naixen amb un don especial.

  3. Intel·ligencia superior

  4. Memòria excepcional

La correlació entre coeficient intel·lectual i logros excepcionals no és tan forta com es podria pensar. En molts casos no n’hi ha correlació.

Si dos persones comencen a desenvolupar habilitats per fer bé una tasca inicialment la farà millor la persona amb major coeficient intel·lectual, però si totes dues persones continuen treballant, la diferència es fa menor, fins que, eventualment arriba a desaparèixer.

Les habilitats cognitives resulten ser un bon pronòstic en tasques desconegudes, però aquest factor no és el comú denominador en aquells que han lograt coses brillants.

Tampoc ho és la memòria. La memòria tampoc està relacionada amb alt acompliment.

L’aspecte que sí té a veure en l’adquisició d’habilitats és el que es denomina PRÀCTICA DELIBERADA.

PRACTICA DELIBERADA: sèrie d’habilits disenyades específicament per a millorar el nostre acompliment. Pot repetir-se moltes vegades. L’opinició externa sobre els resultats està disponible contínuamet. És molt exigent a nivell mental. No es caracteritza per ser agradable, en ocasions pot resultar desagradable o tediosa.

Cadascú, segons les seues necessitats ha de dissenyar la seua pròpia pràctica.

Cal identificar:

  1. Zona de confort: accessible.
  2. Zona d’aprenentatge: exigent.
  3. Zona de pànic: frustrant.

Cal identificar les teues pròpies zones i disenyar activitats, que, encara que resulten frustrants són les que ajuden a millorar les nostres habilitats.

Això és la PRÀCTICA DELIBERADA, en lloc de cercar les coses on realment som bons cal buscar les coses en les quals encara tenim dificultats, aquestes seran les activitats que ens faran millors.

Poques persones estan disposades a arribar al límit, això suposaria un avantatge competitiu.

Geoff Colvin. 2009. El talento está sobrevalorado. Gestión 2000.