A. Victoria Privada (individual)

 • Hàbit 1: Sigues proactiu
  • Persones reactives: protesten per tot sense aportar solucions als problemes.
  • Persones proactives: no protesten, busquen solucions als problemes.
 • Hàbit 2: Comença amb un fí en la ment
 • Hàbit 3: Primer el primer
  • Diferenciar les coses importants de les urgents.

B. Victoria pública (col·lectiva)

 • Hàbit 4: Pensa en guanyar-guanyar
 • Hàbit 5: Procura comprendre i després ésser comprés
 • Hàbit 6: Sinergiza
  • Comparteix el coneixement.

C. Hàbit independent

 • Hàbit 7: Afila la serra
  • Cuida el teu descans.

Steaphen Covey. Siete hábitos de las personas altamente efectivas. Paidos Ibérica. 2011.