La solució encertada a qualsevol problema
sol ser la més senzilla i directa,
la que exigeix el menor nombre de passos.

William of Ockhan