No esperes.
El temps mai
serà l’adequat.

Napoleon Hill