Crea un pla definitiu
per a portar a terme el teu desitg
i comença de seguida,
ja siga que estigues llest o no,
per posar aquest pla en acció.

Napoleon Hill