Un desig es el punt de partida
de qualsevol assoliment,
no una esperança,
no un somni,
sino un agut desitg
que transcendeix tot.

Napoleon Hill