La majoria dels homes
es troba amb el fracàs
a causa de la seua falta de persistència
en la creació de nous plans
per a reemplaçar aquells que varen fallar.

Napoleon Hill