Un assoliment normalment
naix d’un sacrifici,
i mai és el resultat de l’egoísme

Napoleon Hill