El món té l’hàbit de fer espai
a l’home les accions del qual mostren
que sap on va.

Napoleon Hill