El món té l’hàbit
de fer espai a l’home
les accions del qual mostren
que sap on va.

Napoleon Hill