La persistència és
al caràcter de l’home
com el carbó
és a l’acer.

Napoleon Hill