Un gran assoliment
usualment naix
d’un gran sacrifici,
i mai és el resultat
de l’egoisme.

Napoleon Hill