La majoría de les persones
han assolit l’èxit
just després
del seu major treball
.

Napoleon Hill