La majoría de les persones
han alcançat l’èxit
just després
del seu major treball.

Napoleon Hill