Fer el que és correcte
és més important
que fer les coses .

Peter Drucker