Fer el que és correcte
és més important
que fer les coses bé.

Peter Drucker