Gestió és fer les coses ,
lideratge és fer les coses.
Peter Drucker