Gestió és fer les coses be,
lideratge és fer les coses.

Peter Drucker