La planificació a llarg termini
no s’ocupa de les decisions futures
sino del futur amb les decisons actuals.

Peter Drucker