Innovar és trobar nous
o millors usos
als recursos
què ja disposem.

Peter Drucker