La felicitat no és una cosa que succeix,
ni sembla dependre dels aconteciments externs,
sinó més bé de com els interpretem.

Mihaly Csikszentmihályi