Fluir és el fet de sentir-se completament
compromés amb l’activitat per sí mateixa.
L’ego desapareix. El temps vola.
Tota acció, moviment o pensament
sorgeixen inevitablement de l’acció,
del moviment i del pensament previ,
és com si estiguerem tocant jazz.
Tot el teu ser està allí,
i estàs aplicant les facultats al màxim.

Mihaly Csikszentmihályi