No pots construir una reputació
basant-te en el que vas a fer.

Henry Ford