El requisit de l’èxit
és la promtitut en les decisions.

Francis Bacon