La guerra és un asunt de vital importància
per l’Estat […], per tant, calcula servinte
dels cinc elemtents, i utilitza aquests criterisi
per comparar i establir quina és la situació.
Qualsevol general ha sentit parlar d’aquests cinc elements
els que els coneixem guanyen, els que els ignoren perden.

Aquest cinc elements són:

 1. Tao: Induir a les tropes a que tinguen
  el mateix objectiu que els seus comandaments,
  per a que puguen compartir la vida i la mort
  sense temor al perill.
 2. Cel: El temps.
 3. Terra: Ha d’ésser valorada en funció de
  la distància, la facilitat o dificultat de desplaçament
  les seues dimensions i seguretat.
 4. Autoritat: És qüestió d’intel·ligència, honradesa,
  humanitat, valor i severitat.
 5. Ordre: Organització, cadena de comandament i logística.

Sun Tzu.
L’art de la guerra.