El savi guanya abans de lluitar,
l’ignorant lluita per guanyar.

Sun Tzu