Mai renuncicies a un somni només pel temps
que es necessita per aconseguir-ho.
El temps passarà de totes maneres.

Earl Nightingale