Déu manaments del professor

  1. Demostre interés per la seua matèria.
  2. Domine la seua matèria.
  3. Siga instruït en les vies del coneixement: el millor medi per aprendre alguna cosa és descobrir-ho.
  4. Tracte de llegir la cara dels seus estudiant, intente adivinar les seues esperancies i dificultats; pose’s en el seu lloc.
  5. No els doneu únicament «saber», sino «saber fer», actituds intel·lectuals, hàbit d’un treball metòdic.
  6. Ensenyeu a conjeturar.
  7. Ensenyeu a demostrar.
  8. En el problema que esteu tractant, distingiu el que pot servir, més tard, a resolver altres problemes. Intenteu revelar el model general que sujaç en el fons de la situació concreta que afronteu.
  9. No reveleu, de sobte tota la solució; deixeu que els estudiants fracen suposicions, deixeu-los descobrir per si mateix sempre que siga possible.
  10. No inclulqueu per la força, sugeriu.

George Polya