Hi ha tres camins que porten a la saviesa:
La imitació, el més senzill;
la refexió, el més noble;
l’experiència, el més amarg.

Confucio