Els savis busquen la saviessa;
els necis creuen haver-la trobat.

Napoleó