La llibertat no és poder elegir
entre unes poques opcions imposades,
sino tenir el control de teua pròpia vida.
La libertad no és elegir qui serà el teu amo,
és no tenir amo.

Richart Stallman