La curisitat és la és la base
de tota filosofia,
les preguntes alimenten el seu progrés
la ignorància el seu fi.

Michel de Montaigne