10 coses importants:

  1. Enfoca’t
  2. Simplifica
  3. Controla tot el procés
  4. Innovació contínua
  5. No et centres en els diners
  6. Inspira el teu equip
  7. Exigeix la perfecció
  8. Treballa amb els millors
  9. Fomenta el cara a cara
  10. Mantinte familenc, mantinte insensat