Educacó és el que queda després d’oblidar
el que s’ha aprés en l’escola.

Albert Einstein