Si busques resultats diferents
no faces sempre el mateix.

Albert Einstein