La productivitat mai és un accident.
És sempre el resultat d’un compromís amb l’excel·lència,
la planificació intel·ligent i centrada en el esforç.

Paul J. Meyer