Els obstacles són aquelles coses espantoses
que veus quan apartes els ulls de la meta.

Henry Ford