El futur depén
del que faces en el present.

Mahatma Gandhi