Sols hi ha dues coses infinites:
l’univers i l’estupidesa humana.
I no estic tan segur de la primera.

Albert Einstein