Primer t’ignoren
després es riuen de tu
finalment d’ataquen
llavors guanyes.

Mahadma Gandhi